THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ THÔNG TIN THI CÔNG PHỦ SÀN SIKAFLOOR 81 EPOCEM 
CHỐNG THẤM SIKA THỦ ĐỨC - TP HCM